Ajankohtaista

Kannustamme kaupunkilaisia käyttämään liikkumavaransa.

Helsingin liikkumisohjelma on yksi kaupungin kärkihankkeista. Dynamo&son on suunnitellut & toteuttanut siihen liittyvän markkinointiviestinnän.

Liikkuminen kohentaa terveyttä, pidentää ikää ja parantaa elämänlaatua. Hyöty- ja työmatkaliikunta tuo lisäksi säästöjä ja vähentää liikenteen ympäristöhaittoja. Liikkuvat kaupunkilaiset tuovat myös elävyyttä kaupunkikuvaan.

Liikkumisen lukemattomista hyödyistä huolimatta vain pieni osa suomalaisista liikkuu tarpeeksi. ”Tutkimusten mukaan kolme neljäsosaa valveillaoloajastamme kuluu liikkumatta, istuen tai makuulla. Pienikin liike auttaa. Jo pepun nostaminen ylös penkistä on liikkumista, jolla on kansantaloudellisia vaikutuksia”, tiivistää liikkumisohjelmaa edistänyt pormestari Jan Vapaavuori.

Dynamo&sonin suunnittelemassa markkinointiviestinnässä liikkumisen hyödyt on kiteytetty kehotukseen ”Käytä liikkumavarasi.” Kampanjassa on haluttu välttää pelottelua ja käskyttämistä, joka on jäänyt monelle kauhukuvina mieleen koulun liikuntatunneilta. Tarvoitteena on ollut todistaa, että liikkuminen on monimuotoisempi ja iloisempi asia kuin pelkkä ohjattu liikunta.

Kampanjan letkeät animaatiot on toteuttanut d&s:n Motion-osasto. Sarjaan kuuluu ensi vaiheessa kuusi erilaista animaatiota, aiheina mm. istumisen vähentäminen, luonnossa liikkuminen ja työmatkapyöräily.